Demosztokrácia

A pozitív társadalmi változások feltételei

petibatya Közért Vas, 2015-01-11 00:17

I.- Néhány felismerés

1.- A politika minden társadalmi cselekvés fölött áll, azokat, és azokon keresztül a társadalmi folyamatok irányultságát megkerülhetetlenül befolyása alatt tartja. Alapjaiban határozza meg egyéni sorsunk alakulását és a jövő generációinak életesélyeit , a hatása alól nem vonhatjuk ki magunkat.

Egy esélyről

petibatya Közért Ked, 2013-08-20 16:54

Változáspártiak figyelmébe!

A DEMOSZTOKRÁCIA a DIKTATÚRA és a DEMOKRÁCIA alternatívája, egy valódi esély az erőszakon és/vagy hazugságon nyugvó politikai rendszerek békés meghaladására.

A politikatudomány kritikája

petibatya Közért Ked, 2013-04-09 14:46

Az alapkérdés:Tudománynak tekinthető-e a néphülyítés?
Avagy tudománynak tekinthető-e az öncélú hatalmi törekvéseknek és a zsarnoki hatalomgyakorlásnak ideológiai paravánt állító, az irracionális és amorális társadalmi viszonyok és folyamatok valós okainak feltárását módszeresen megkerülő és ellehetetlenítő szellemi tevékenység?

A pozitív társadalmi változás feltételeiről

petibatya Közért Csü, 2013-03-28 12:02

Hamisak azok az állítások, amelyek akár a természeti, akár a társadalmi folyamatokkal összefüggésben megkérdőjelezik, vagy tagadják az állandó mozgást, a változás állandóságát. Több mint hiba lenne ezért a tőkés társadalmat – ami a diktatúrák és demokráciák öncélú politikai rendszereinek „közös gyümölcseként” mára beérett, és globálissá vált – a társadalmi evolúció csúcsának tekintenünk és egy megváltoztathatatlan társadalmi formációként elfogadnunk.

A kívánatos változásoknak (változtatásoknak) van viszont néhány nélkülözhetetlen feltétele, amelyek vázlatosan a következők.

Kezdeményezés egy békés társadalmi változás politikai feltételeinek megteremtésére

petibatya Közért Hét, 2013-03-18 19:05

A MÁSIK ÚT MOZGALOM

1. Alapvetés

A harcok és a harcosok, a pártok és a zsákutcás politikai eszmék ideje lejárt!

2. A helyzetről

Sokan sokfélék vagyunk. Eltérő látásmóddal, világképpel, kötődésekkel bírunk, más-más vágyak és egyéni célok irányítják cselekedeteinket.

És ez így van jól!

Az írástudók sara és felelőssége

petibatya Közért Pén, 2013-02-22 19:46

Szabadgondolkodó barátaim figyelmébe!

A jó szándék és a ”forradalmi hevület” által vezérelt írástudók "rendszerváltás" fedőnév alatt, a népfenségre és a közjóra hivatkozva - mint a történelemben már annyiszor, - ostoba módon pajzsra emeltek egy öncélú hatalmi hierarchiát.

„P”, mint PÁRT

petibatya Közért Ked, 2013-01-22 20:16

Magyar-magyar politikai webszótár

„D”, mint DEMOSZTOKRÁCIA

petibatya Közért Vas, 2013-01-13 18:47

Magyar-magyar politikai webszótár

„P”, mint POLITIKA

petibatya Közért Szo, 2013-01-12 09:27

Magyar-magyar politikai webszótár

A politika azoknak a meghatározott érdekek mentén zajló döntési folyamatoknak az összessége, amelyek kijelölik a társadalmi erőforrások működtetésének célját, és meghatározzák az egyének döntéseit és cselekedeteit célirányosan motiváló állami és társadalmi feltételrendszereket.

Akarunk mi demokráciát?

petibatya Közért Sze, 2012-10-17 23:12

Mottó:
A jelent be kell vallanunk!

A helyzet:
A demokrácia lelepleződött és megbukott.

Alapvetés

Azt a hatalomgyakorlási szisztémát visszahozni, ami a „demokrácia paravánja” mögött és leple alatt az országot a jelenlegi közállapotokig eljuttatta, több lenne, mint bűn.

(Hogy a magukat demokratának vallók is értsék:

Tartalom átvétel