demokrácia és közjó

Politika és politikai rendszer

petibatya Hét, 2009-03-09 08:41

A politika milyensége alapvetően határozza meg társadalmunk működését - fejlődését, vagy hanyatlását - és természetesen egyéni sorsunk alakulását is.

Vannak olyan emberek, akiket a politika kifejezetten érdekel, vannak közönyösek, és úgy tapasztalom, hogy az utóbbi időben egyre többen ellenszenvvel viszonyulnak ehhez a tevékenységhez.

A közhasznú információ "intézményesítése"

petibatya Szo, 2009-03-07 20:38

A nyilvánosságot kirekesztő politikai tevékenység törvényszerűen veti a gyanú árnyékát a legdemokratikusabban választott hatalomgyakorlókra is

A közhasznú információ

petibatya Pén, 2009-03-06 18:44

A tulajdon "szentsége" feltételezi a tulajdonos lehetőségét, ha úgy tetszik jogát arra, hogy legjobb belátása szerint megszabja az általa felhatalmazottak számára a tulajdonosi érdekérvényesítés alapját képező információszolgáltatás rendjét és annak mélységét.

A közhasznú információ ismérvei

A döntés-előkészítés jelentősége és feltételei

petibatya Csü, 2009-03-05 20:46

A gazdasági növekedés igazi motorjai a jól működő közepes és kisvállalkozások, melyeknek nemzetközi versenyképessége elképzelhetetlen a vállalkozói érdekeket kiszolgáló, alulról építkező, felülről pedig támogatott döntés-előkészítő műhelyek nélkül.

1.- A döntés–előkészítés az alkotó emberi erőforrás, és az innováció mozgásterepe

A gazdasági átmenet sajátosságai

petibatya Ked, 2009-03-03 12:32

Az információ, mint a gazdasági döntést és cselekvést, a gazdasági tevékenység eredményét alapjaiban maghatározó erőforrás, átalakuló társadalmunk leghatékonyabb gazdaságszervező tényezőjévé vált.

A gazdasági döntésekről

petibatya Hét, 2009-03-02 08:54

A rendszerváltó politikai elit a korábban általános, "egzisztenciális kockázat nélküli" döntési módot - illetve annak egy, a közérdekkel és közjóval szembemenő "lerabló" változatát - hagyományozta át a "talpon maradó", de az idő előrehaladtával egyre csökkenő számú állami és más közösségi tulajdonú vállalkozások irányításában és működtetésében.

Az információ és a gazdaság

petibatya Szo, 2009-02-28 13:30

Az információhiány miatti rossz gazdasági döntések vállalkozói szinten bukáshoz, a birtokolt erőforrások elvesztéséhez, a nemzetgazdaság szintjén pedig a nemzetközi munkamegosztásban, a világgazdaságban elfoglalt pozícióink romlásához, az életszínvonal csökkenéséhez, és egy robbanásveszélyes gazdasági, és társadalmi válsághoz vezetnek.

Az állam szerepéről

petibatya Pén, 2009-02-27 18:14

Az állam nem más, mint egy ország polgárainak legfőbb érdekérvényesítő szervezete, illetve az a hatalom, amelyik meghatározza a társadalmi létezésünk alapjait jelentő gazdasági erőforrások működési feltételeit.

Minden rendszer esetében létezik egy domináns szerveződés, egy olyan erőközpont
„… amely működésével a rendszerelemek mozgási irányát megszabja, azok kölcsönhatásait befolyásolva az adott rendszert más rendszerektől elkülönítetten - egyúttal az azokhoz való illeszkedést is alapvetően meghatározva - a rendszerelemeket egységes egészként egyben tarja.”

A gazdasági rendszerváltásról

petibatya Csü, 2009-02-26 22:55

A rendszerváltoztatás irányába kényszerítő erővel taszított bennünket a szocialista gazdasági rendszer csődje, ami a KGST összeomlásában, a korábbi gazdasági kapcsolataink krízisszerű megszűnésében nyilvánult meg látványosan.

A gazdasági erőforrások működtetési feltételeiről

Erőforrások és tulajdonviszonyok.

petibatya Sze, 2009-02-25 15:51

Az állampolgárok jólétét, az élet minőségét, végső soron a társadalmat alkotó egyének fizikai és szellemi szabadságának fokát az ország gazdasági erőforrásai, illetve az azok működtetésével ténylegesen elért teljesítmények alapvetően meghatározzák.

Tartalom átvétel