demokrácia és közjó

Amit a józan ész és a lelkiismeret megkívánna

petibatya Pén, 2009-03-20 15:22

Mi fogadható el a józan ész, és a lelkiismeret által a társadalmi erőforrások, a társadalom, mint rendszer működtetésének, működésének céljaként?

Korunk legfőbb kihívásáról

petibatya Csü, 2009-03-19 16:21

A hatalmi hierarchiáknak az államok által is támogatott, minden racionalitást nélkülöző kíméletlen küzdelme hatja át a mindennapjainkat, és állítja szembe egymással az egyéneket, társadalmi csoportokat, és társadalmakat.

A harcról és hozadékáról

Az eszmékről

petibatya Sze, 2009-03-18 06:33

Az eszmék és eszme-rendszerek a társadalmi valóságot a társadalmi egyenlőtlenség különböző szintjein létező egyének eltérő csoportjainak a helyzetéből vizsgáló, és a társdalom működtetésének feltétel-rendszereit más és más társadalmi csoportok érdekei mentén újra konstruáló, absztrakt társadalomképek.

A demokrácia hamis paradigmája

petibatya Ked, 2009-03-17 00:48

Az a társadalom, melynek politikai berendezkedése lehetőséget biztosít egyének, vagy csoportok számára hatalmi ambícióik érvényesítésére, illetve amelyben a politikai döntési mechanizmusok teret engednek eszmei, ideológiai, vagy bármilyen más alapon a legfőbb hatalom részérdekek mentén történő kisajátítására, az nem nevezhető demokráciának.

Cél a közjó, vagy valami más

petibatya Hét, 2009-03-16 06:19

A politikai döntések tényleges célja lehetne akár a közjó is, és persze lehet bármi más, mint például a tőketulajdonosok, a tőke szakadatlan gyarapításának szolgálata. Viszont a kettő együtt nem megy!

A politikai döntések természetrajza

petibatya Szo, 2009-03-14 19:03

A pártok "genetikailag" alkalmatlanok arra, hogy a társadalom tagjai számára elfogadható, a racionálisan gondolkodó egyének feltétlen bizalmát élvező hatalmi centrumot hozzanak létre, és az államot, mint a társadalom domináns szerveződését a közjó megvalósításának céljával eredményesen működtessék.

A pártokról

petibatya Csü, 2009-03-12 19:22

A társadalom alrendszereiként megjelenő pártok - céljaik közös jellemzőit ismerve - a rendszer egészének tekintetében egyértelműen antidemokratikus képződményeknek tekinthetőek, és mint ilyenek kivétel nélkül magukban hordozzák egy nyílt vagy rejtett diktatúra csíráját.

A demokratikus közösségekről

petibatya Sze, 2009-03-11 20:13

A történelmi múltban a mai demokratikus közösségek elődei képezték a különböző társadalmaknak azt a rugalmas talapzatát, mely talapzat - a hatalmi hierarchiák változásaitól jórészt függetlenül, legtöbbször azok ellenében - képes volt biztosítani a nemzetekké formálódó emberi közösségek folyamatosságát, azok fennmaradását.

A politika, mint döntési folyamat

petibatya Sze, 2009-03-11 06:07

Amennyiben megpróbáljuk a politikáról a múltban rárakódott filozófia, eszmei és ideológia üledékeket lefejteni és elfelejtjük a megtévesztő , a lényeg elfedésére hivatott lózungokat, egy "szimpla" döntési folyamattal szembesülhetünk.

Döntéselméleti megközelítésben a politikának, mint döntési folyamatnak meghatározó szegmensei a következők.

A politikai harcról és a politikusról

petibatya Hét, 2009-03-09 23:22

A hatalom megszerzésének és megtartásának "művészete" valójában a politikai harc művészete, amit ma a politika lényegének tekintünk, és hibásan azzal azonosítunk, holott a politika nem más, mint a hatalomgyakorlás napi valósága.

A politikai harc

Tartalom átvétel