Közhasznúsági jelentés 2011.

BéKa Szindikátus - Összefogás a Városért Csü, 2012-05-10 09:17

A Szindikátus - Összefogás a Városért Közhasznú Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentése itt olvasható.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS
Szindikátus - Összefogás a Városért Közhasznú Egyesület
Adószám: 18201158-1-42
Cégjegyzékszám: 01-10-041004
Bírósági nyilvántartási szám: 12994

A. Közhasznú egyszerűsített beszámoló
B. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Egyesület a költségvetéstől nem kapott támogatást.
C. Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás

Nyitó bankszámla: 16.516
Pénztár: 3.185
Bevétel: 748.035
pályázat 584.928
tagdíj 51.000
adomány 2.000
NAV SZJA 1 % 111.296
bankkamat 811
Kiadás : 715.190
anyag 5.880
üzletviteli-számviteli szolg. 60.000
ügyviteli tanácsadás 90.000
kölcsön visszafizetése 550.000
banki ktg. 9.310

BEVÉTEL: 748.035
KIADÁS: 715.190
EGYENLEG: 52.546

BANK ZÁRÓ: 52.241
PÉNZTÁR ZÁRÓ: 305

D. Célszerinti juttatások
2011-ben célszerinti juttatást nem folyósítottunk.

E. Kapott támogatások mértéke
alapítói 0
központi költségvetés 0
helyi önkormányzati 0
pályázati úton elnyert tám. 584.928.-
NAV SZJA 1% 111.296.-

Az Ökotárs Alapítvány NCTA-2009/2-Z06625 sz. alatt nyilvántartásba vett pályázat, melynek címe: Hunyadi tér - szabad piac

F. Vezető tisztségviselők juttatásai

Munkájukért az év folyamán semmilyen juttatásban nem részesültek. Pályázati elszámolással kapcsolatos munkájukat társadalmi munkában végezték.

G. A Szindikátus - Összefogás a Városért Közhasznú Egyesület beszámolója az Egyesület 2011. évi alapszabály szerinti tevékenységéről és működéséről

1. Környezetvédelmi tevékenység:
Egyesületünk fellépett különböző budapesti környezetvédelmi hatósági ügyekben. Ezek a következők:
- V. Ferenciek terén tervezett fakivágások
- VI. Nagymező utcában tervezett fakivágások
- VI. Hunyadi téren tervezett fakivágások (az ügyben jelenleg bírósági eljárás folyik)
- VII. Belső-Erzsébetváros lakosságának éjszakai nyugalma érdekében többszöri fellépés a romkocsmák által okozott csendháborítások miatt (pl. Klauzál téri, Klauzál utcai, Kazinczy utcai, Nagydiófa utcai, stb. lakosok kérésére)
- VII. Nagydiófa u. 14. sz. alatti túlzott beépítés ügyében szakmai tanácsadás az érintett szomszédok részére
- XII. Városmajori parkban tervezett fakivágások (73 db fa) a park bekerítése ürügyén

2. Örökségvédelmi tevékenység - amely egyben része a városvédő munkán belül a tágabb értelemben vett környezetvédelmi tevékenységnek:
- fellépés műemléki jelentőségű területen lévő és helyi védelem alatt álló épület állagóvása ügyében (pl. VII. Nagydiófa u. 8.)
- V. Bécsi utca – Belváros főutcája projekt keretében – szakmai konzultációkon való részvétel a Budapesti Városvédő Egyesülettel, a Budapest Világörökségéért Alapítvánnyal, egyesületünk Kelenligeti Körével és a Váralja Szövetséggel
- összefogás és szakmai útmutatás az ÓVÁS! Egyesület részére Belső-Erzsébetváros örökségvédelmi munkájában (pl. Akácfa u. 47-49., Dob u. 19., 21., Kazinczy u. 37-39., Akácfa u. 61., Dohány u. 31.)

3. Döntés-előkészítő folyamatokban való részvétel, ezek:
- Egyesületünk részletesen véleményezte, észrevételekkel és javaslatokkal látta el a Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Erzsébetváros) által 2011-ben készített környezetvédelmi programot.
- Erzsébetváros csendrendelet-tervezetének részletes véleményezése (konkrét észrevételekkel és javaslatokkal)
- Terézváros helyi építési szabályzatának véleményezése
- Bejelentkezés részvételre a XI. ker.-i helyi építési szabályzat elfogadási folyamatába

4. Egyedi ügyben tanácsadás
- Pilisvörösvár elővárosi vasút korszerűsítésével kapcsolatosan
- Pilisszentlászló műemlékeit érintő beruházással kapcsolatosan

5. Folyamatos közös fellépések a Védegylettel, az ÓVÁS!-sal, a Levegő Munkacsoporttal különböző környezet- és örökségvédelmi feladatok megoldására (sajtótájékoztatókon, konferenciákon való érdekérvényesítő képviselet, stb.).

6. Az Egyesület közgyűléseinek időpontja:
2011. május 30.

7. A tagság összetételében történt változás:
Kaszics Bálint és Nuzzo Armando kiléptek az Egyesületből.

Budapest, 2012. május 6.
Dr. Kollonay Enikő
főtitkár