Warning: Table './web11_db3/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './web11_db3/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:d76fb654e48b518e8212b150712f5df2'\";s:5:\"%file\";s:38:\"/var/www/web266/web/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://lmv.hu/node/7472', '', '54.198.27.243', 1534642858) in /var/www/web266/web/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: Table './web11_db3/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:4888:\"Table './web11_db3/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>Terézváros módosított építési szabályzata (TÉSZ) a kerület honlapján olvasható. Felkérésre a Szindikátus is leírta véleményét a szabályzattal kapcsolatban. A vélemény itt olvasható.</p>\\n<p>Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda</p>\\n<p>Király Noémi főépítész<br />\\nrészére</p>\\ in /var/www/web266/web/includes/database.mysql.inc on line 128
Véleményeztük a terézvárosi építési szabályzat módosítását | lmv

Véleményeztük a terézvárosi építési szabályzat módosítását

BéKa Szindikátus - Összefogás a Városért Csü, 2012-05-10 09:55

Terézváros módosított építési szabályzata (TÉSZ) a kerület honlapján olvasható. Felkérésre a Szindikátus is leírta véleményét a szabályzattal kapcsolatban. A vélemény itt olvasható.

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda

Király Noémi főépítész
részére

Tárgy: Étv. 9. § (3) bekezdés szerinti véleménykérés a helyi építési szabályozás ügyében

Tisztelt Főépítész Asszony!

A TÉSZ módosításával kapcsolatban küldött megkeresését köszönöm.
A Szindikátus Egyesület képviseletében az Étv. 9 § (3) bekezdésére tekintettel - az előírt határidőn belül – véleményünket a következők szerint adom meg.

1. A hatályos TÉSZ 19. § (10) bekezdésének tervezett módosítása:

„Módosított szövegjavaslat:
19. § (10) Új, illetve a rendeltetési egységek megosztásával, alakításával, rendeltetésének megváltoztatásával alakuló és kialakuló lakások átlagos hasznos alapterülete a részben vagy egészben szabadtéri kialakítású területek (erkély, loggia, terasz) beszámítása nélkül, nem lehet kisebb:

a) meglévő épületben az alapító okiratban felsorolt lakások okirat szerinti méretekből számított területátlagánál,
b) új építésű épület esetén épületenként 55 m2-nél.”
Véleményünk szerint a tervezett módosítás 19. § (10) bekezdés a) pontja nem ad garanciát arra, hogy 55 m2-nél kisebb lakások ne legyenek kialakíthatók. E tervezett szabályozás révén a kisméretű lakások száma kedvezőtlen mértékben megnövekedhet, ami végső soron Terézváros beépítésének fokozódásához vezethet.
Megítélésünk szerint a kerület beépítésének sűrűségét már tovább nem lehet fokozni sem az egészséges környezet fenntarthatóságára, sem a világörökségi terület – Andrássy út és történelmi környezete – városképi arculatának megőrzésére tekintettel.
2. Környezeti vizsgálat szükségessége
A jelenleg hatályos TÉSZ változatlanul lehetőséget nyújt a zöldfelületek csökkentésére, a fakivágásokra, a magas szintterületi mutató hátrányos érvényesülésére, a nagy zöldfelületű tereket érintő terepszint alatti mélygarázsok megépítésére. Kifogásoljuk, hogy e kérdésekkel a jelenlegi módosítás sem foglalkozik. Pl. a hatályos TÉSZ 29. § (2) bekezdése szerint terepszint alatti építményként – az Oktogon és a Kodály körönd kivételével mélygarázs létesíthető.
E szabályozás szerint mind a Nagymező utcában, mind a Hunyadi téren, mind a Jókai téren létesíthető mélygarázs, amit változatlanul elfogadhatatlannak tartunk.
A szabályozási tervek megalkotásának, módosításának véleményezési szakaszában korábban minden alkalommal felhívtuk a figyelmet a jogszabály által előírt, környezeti értékelést magába foglaló környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességére, kötelező elkészítésére, amit a Főépítész úr rendszeresen figyelmen kívül hagyott.
A környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 43. § (4) bekezdése előírja, hogy az önkormányzatoknak környezeti értékelést magába foglaló környezeti vizsgálatot kell készíteni a szabályozási tervek készítésekor. A környezeti vizsgálatot az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján kell elkészíteni.
Álláspontunk szerint a kormányrendeletben megadott szempontok Terézváros esetében különösen hangsúlyosak, ezért az élet-, egészség- és a környezetvédelem, továbbá a világörökség területén lévő városnegyed megóvása érdekében környezeti vizsgálatot el kellett volna készíteni, hiánya – álláspontunk szerint - jogszabálysértő.
Budapest, 2012. május 9.

Tisztelettel

Dr. Kollonay Enikő
Szindikátus – Ősszefogás a Városért Közhasznú Egyesület
e-mail: "Enikő Kollonay" ,
mobil: 06-20-248 40 59