Report Protest NOTAV in front of the Italian Embassy

ror Rhythms of Resistance Budapest Vas, 2012-03-04 13:38

3/03/2012

"Rhythms of Resistance Samba Action will play in solidarity with the italian NO TAV struggle. The high speed railway project became a waste of money in the name of neoliberal EU economy, an illegal dispossession of lands, exploitation of the territory and a militarized site. Repression over the NO TAV comrades is getting harder day by day. They are occupying areas of the territory and streets in the Susa Valley. We are with them.

A Rhythms of Resistance aktivista szamba csoport játszik, hogy kifejezzük szolidaritásunkat az olasz NO TAV kampánnyal. A TAV egy nagysebességű vasútvonal terve, pénzkidobás a neoliberális EU gazdaság nevében, ami földek illegális elkobzásával, a terület kizsákmányolásával és egy katonai övezet kialakításával jár. A NO TAV kampány résztvevőinek napról napra kegyetlenebb elnyomással kell szembenézni. Tiltakozásul a Susa völgyben több területet és utcát is elfoglaltak. Mi velük vagyunk. Tüntetés az olasz nagykövetség előtt Stefania Ut 95 Március 3-a Szombat, 2012 Délután 2 óra"

Letter to the embassy:

Budapest è solidale con il movimento NO TAV.
Con le persone in prigione, agli arresti domiciliari, in ospedale, con Luca.
Con le donne e gli uomini che lottano in Val di Susa per difendere la dignità della terra.
Siamo con le compagne e I compagni che in questi giorni occupano le strade, bloccano le stazioni italiane, a fronte dell'inizio illegale delle espropriazioni alla Maddalena.
Contro logiche di mercato che passano sui corpi delle persone, giustificate da interessi mercificati.
Contro la repressione, contro le botte illegali, le torture, la violenza dei militari italiani, contro le misure “precauzionali”, provvedimento sempre più abusato nell'UE.
Contro la mafia e I suoi affari nelle grandi opere pubbliche, che in Italia, raggiungono costi surrealistici.

A Budapest oggi diciamo NO TAV all'ambasciata italiana.

Suoniamo per la Val di Susa.

To the italian embassy in Hungary

Budapest expresses its solidarity with NO TAV movement.
WITH the people kept in prison, the people under house arrests, in the hospital, with Luca.
WITH women and men who fight in Susa Valley to defend the dignity of the land.
We are WITH the companions who are occupying in these days the streets, blocking the stations, due to the beginning of the illegal dispossession in Maddalena area.
AGAINST the market logics which are imposed on the bodies of the people, justified by commodified interests.
AGAINST repression, against illegal beatings, the tortures and the violence of the italian militaries, against the “precautional” measures, which are more and more abused in the EU.
AGAINST mafia and its business in the big public works, which in Italy reach surrealistic costs.

Today in Budapest we say NO TAV to the Italian Embassy.

We play music for Susa Valley.

Budapest szolidaritását fejezi ki a NO TAV mozgalommal.
Az emberekkel akiket bebörtönöztek, az emberekkel akik háziőrizetben vannak, korházban, Lucaval.
A nőkkel és férfiakkal akik harcolnak Susa Valleyben, hogy megvédjék a föld méltóságát.
Mi velük vagyunk, akik ezekben a napokban utcákat foglalnak, állomásokat tartanak blokád alatt.
A piaci startégiák ELLEN amelyek a néptömegek ellen irányulnak, egyértelműen csupán a piaci érdekeket előtérbe helyezve.
Az elnyomás ELLEN, a törvénytelen verések, kínzások és az erőszak ellen - amit az olasz hadseregnél alkalmazott "elővigyázatossági" intézkedések során tapasztalhattunk - az egyre és egyre gyakoribb EUs túlkapások ellen.
A maffia ELLEN, és az üzérkedéseik elen, a nagy közműveknél, amelyek Olaszország számára szürreális költségeket jelentenek.

Ma Budapest azt mondjuk NO TAV az olasz nagykövetségnél. Susa Valley-ért játszunk!

PICS HERE!!!