Kiegészítések Ladó Magyar utónévkönyvéhez

jeeka Tudatos Túlfogyasztó Mon, 2011-10-03 10:53

Luca, becézése:

Lulu, Luluska Galuska, Galuska Galagonyevna, Pina Nyikorogva

Lula, Lulella, Lula Bella, Lula Béla, Luca Béci, Lucerna, Lucerna Beáta, Luxi, Luxor

Luci, Muci, Lucilili, Lucelet, (nagynéni:) Lucesz (Macesz)

Lú (Lou), Lúcsia, Lúcsia Miámóre

lucát simogatja az egyik nagynénje

Továbbá:

Rotyinka királylány

Dalló Pacsi, Picserte, Csecsi (lásd még Cecilia Bartoli)

Heü (Heü Beü), Hele Pele (röv. Pele), Encsem Pencsem, Nyimnyám macska

(átvirrasztott éjszakák után) Szörnyi-börnyeteg, Lucifer; Hübrisz

Szerelmem Gyümölcse; Élettani, Kis Állat

Szopis

Nyübaba (ritka alakváltozat: Nyibaba), Yübaba

luca táncol

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.