Mindig az a perc...

jeeka Tudatos Túlfogyasztó Fri, 2011-07-15 16:18

Egy háromgyerekes barátunk szerint a gyerekek akkor a legszeretetreméltóbbak, mikor végre elaludtak.

Bár nem osztom a véleményét, azt meg kell adni, hogy Luca valóban akkor a legfotogénebb, mikor szendereg.

Figyelem! Ritka látvány következik! Luca nincs karban!

lulu

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.