Levél a rektoroknak! ÍRD ALÁ!

eon Hallgatói Hálózat Ked, 2006-09-26 09:51

Tisztelt Rektorok!

Az elmúlt héten két egyetemi épületet is bezártak amiatt, hogy hallgatók nyílt fórumot, diákgyűlést szerveztek az épületbe.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karára tervezett, média szakosoknak meghirdetett nyílt vitafórum engedélyét az utolsó pillanatban vonta vissza az ELTE rektora, és tiltotta be. A Lágymányosi Campusra egy, az egyetemisták által szabadon látogatható közösségi térbe (a Gömbaulába) szerveztek ttk-ás diákok gyűlést, amelyre az egyetemi vezetés reakciója szintén a teljes kampusz lezárása volt.<!-- D(["mb","

\n\n


\n

\n\n

Mi,\nfelsőoktatási hallgatók és a velünk\nszolidaritást vállalók, értetlenül\nállunk az említett egyetemek vezetésének\nilyen reakciója előtt, amellyel akadályt gördítettek\na diákok szabad véleménycseréje elé,\nde mindenekelőtt kellemetlen helyzetbe hozták saját\nmagukat az ország egyetemi társadalma, és a\nnemzetközi közvélemény előtt.

\n\n


\n

\n\n

Nyugat-Európában\nteljesen megszokott, hogy hallgatók gyűléseket\nszerveznek, ahol mindenki szabadon kifejtheti véleményét,\nés ahol az egyetemi közélet szerveződhet. Ezek\na találkozók a demokratikus párbeszéd\nalapvető feltételei. Találkozók nélkül\naz egyetemisták nem tudnak véleményt cserélni.\nA két betiltott fórum – amelyek közül a\nvitát végül egy romkocsmában, a másodikat\npedig ez egyetem előtti betonplaccon ülve tartottak meg - a\nfelsőoktatás átalakítása, a tandíj,\nés az egyetemi önszerveződés témájában\nnyitott teret a kommunikációra.

\n\n


\n

\n\n

Mi,\nfelsőoktatási hallgatók és a hallgatókkal\nszolidárisak informális hálózata, a\nHallgatói Hálózat, úgy gondoljuk, hogy a\nfelsőoktatásról szóló vitáknak az\negyetemeken a helyük, ezért kérjük, hogy\nnyissák ki a kapukat a hallgatók előtt!

\n\n

Az\nelmúlt hét érthetetlen eseményei után,\nkérjük a magyar felsőoktatás minden rektorát,\nhogy adjon választ kérdésünkre: egyetért-e\na diákok szabad gyülekezésének és\nvéleményük cseréjének\nkorlátozásával, vagy kiáll a demokratikus\npárbeszéd feltételeinek kialakítása\nmellett, támogatja-e a hallgatói gyűlések\nügyét?

\n\n


\n

\n\n

",1] ); //-->

Mi, felsőoktatási hallgatók és a velünk szolidaritást vállalók, értetlenül állunk az említett egyetemek vezetésének ilyen reakciója előtt, amellyel akadályt gördítettek a diákok szabad véleménycseréje elé, de mindenekelőtt kellemetlen helyzetbe hozták saját magukat az ország egyetemi társadalma, és a nemzetközi közvélemény előtt.

Nyugat-Európában teljesen megszokott, hogy hallgatók gyűléseket szerveznek, ahol mindenki szabadon kifejtheti véleményét, és ahol az egyetemi közélet szerveződhet. Ezek a találkozók a demokratikus párbeszéd alapvető feltételei. Találkozók nélkül az egyetemisták nem tudnak véleményt cserélni. A két betiltott fórum – amelyek közül a vitát végül egy romkocsmában, a másodikat pedig ez egyetem előtti betonplaccon ülve tartottak meg - a felsőoktatás átalakítása, a tandíj, és az egyetemi önszerveződés témájában nyitott teret a kommunikációra.

Mi, felsőoktatási hallgatók és a hallgatókkal szolidárisak informális hálózata, a Hallgatói Hálózat, úgy gondoljuk, hogy a felsőoktatásról szóló vitáknak az egyetemeken a helyük, ezért kérjük, hogy nyissák ki a kapukat a hallgatók előtt!

Az elmúlt hét érthetetlen eseményei után, kérjük a magyar felsőoktatás minden rektorát, hogy adjon választ kérdésünkre: egyetért-e a diákok szabad gyülekezésének és véleményük cseréjének korlátozásával, vagy kiáll a demokratikus párbeszéd feltételeinek kialakítása mellett, támogatja-e a hallgatói gyűlések ügyét?

<!-- D(["mb","A\ngyűlések az egyetemet szolgálják, az egyetemi\nközéletet, és az egyetemen dolgozók,\nilletve tanulók érdekeit. Ezért minden a\nhonlapunkon és az egyetemeken meghirdetett gyűlésünkre\nszeretettel várjuk Magyarország bármely\nrektorát, a felsőoktatásban dolgozókat,\noktatót, tanárokat!

\n\n


\n

\n\n

Október\nelején a Hallgatói Hálózatban\nösszekapcsolódó egyetemisták számos\negyetemre szerveznek nyílt vitákat és\ngyűléseket, ezért kérjük, mielőbb\nválaszoljanak!

\n\n
\n
\nAláírók:\n


\n",0] ); D(["ce"]); //-->A gyűlések az egyetemet szolgálják, az egyetemi közéletet, és az egyetemen dolgozók, illetve tanulók érdekeit. Ezért minden a honlapunkon és az egyetemeken meghirdetett gyűlésünkre szeretettel várjuk Magyarország bármely rektorát, a felsőoktatásban dolgozókat, oktatót, tanárokat!

Október elején a Hallgatói Hálózatban összekapcsolódó egyetemisták számos egyetemre szerveznek nyílt vitákat és gyűléseket, ezért kérjük, mielőbb válaszoljanak!

Aláírók: