Roberto Cavalli jön a csillárbolt helyére

p7 Andrássy út Hét, 2010-07-19 23:32

LMV shopping opportunity

Talán: Cavalli 50%

Csak szerényen visszautalok itt az első csillárboltos poszt (2010 január 16) utolsó kommentjére (május 10).

FIGYELEM ! NYEREMÉNYAKCIÓ !
Leadok 10 példány eredeti Gusto magazint a szerkesztőségbe bilnek.
Ezeket az az LMV posztoló veheti át, aki először mutatja be számlával igazolt vásárlását.

Egyenlőre így néz ki az üzlet Talán: IMG 0141,
de gőzerővel folyik a munka, hogy a karácsonyi szezonra a hazánkban állomásozó vastag pénztárcájú kínai valamint a rejtélyes eredetű és nagy számban szaporodó egyéb EU-külföldi és kettős állampolgárságú hadtest (pardon kolónia) ne szenvedjen hiányt.

Annak a szép faburkolatnak az emlékére pedig álljon itt néhány idézet a KÖH fogalomtárából:

Műemlékfenntartás

A műemlék rendeltetésszerű használatához, illetve értékei megőrzéséhez szükséges, a műemléket érintő szakszerű állagmegóvás, folyamatos jó karbantartással vagy felújítással.A műemlékeket épségben, jellegük megváltoztatása nélkül kell fenntartani. A fenntartási, jó karban tartási kötelezettség a műemlékek esetében a rendeltetésszerű használathoz szükséges műszaki állapot fenntartásán túlmenően kiterjed az azok sajátos értékeit képező építészeti, képző- és iparművészeti, valamint kertépítészeti alkotórészeire és tartozékaira, felszerelési tárgyaira.

Műemléki helyreállítás
A jó karbantartási, fenntartási feladatokon túlmenő, a műemlék egészét vagy részét érintő – tudományos kutatás és diagnosztikai vizsgálatok eredményein alapuló – felújítás, vagy meghatározott állapotba való visszaállítást célzó építészeti, képző- és iparművészeti beavatkozás. A műemlékek helyreállítása és használata során törekedni kell a történetileg összetartozó ingatlanokat, ingatlanrészeket egyesítő megoldásokra, továbbá a korábban - az eredeti műemléki érték csorbításával - eltávolított, fellelhető és azonosítható alkotórészek, tartozékok és berendezési tárgyak visszahelyezésére.

Műemlékek használata
A műemlékeket a műemléki értékükhöz, jellegükhöz, történelmi jelentőségükhöz méltóan, a védett értékek veszélyeztetését kizáró módon kell használni, illetve hasznosítani.”