A disznófejű nagyúr, ENDREY ANTAL írása

mediator11 Hallgatói Hálózat Sze, 2010-02-10 14:16

A disznófejű nagyúr, ENDREY ANTAL írása

A WALL STREET VILÁGURALMI TÖREKVÉSEI ÉS HAZÁNK

Történelmi áttekintés

" Az Antall-kormány, hivatkozva a Valutaalap és a Világbank előírásaira, a Kádár-rendszer
idején mesterségesen, de jólfogott reálpolitikai és (valljuk be) szociális szempontok szerint felépített,
a létszükségleti cikkek árszínvonalának nagyfokú állami támogatására alapozott belföldi árstruktúra
alól egyszeribe kihúzta az összes állami támogatást, mint egy rossz szőnyeget. Egyidejűleg, ismét a
két nemzetközi pénzügyi szervezet utasításait követve, a kormány nyakló nélkül elkezdte az 1990
előtt felhalmozódott külföldi államadósság törlesztését, annak kamatos kamataival együtt, és mivel
erre a hirtelen átalakulástól egyébként is roskadozó magyar nemzetgazdaság nem nyújtott fedezetet,
újabb és az eddigieknél még jelentősebb külföldi kölcsönöket vett fel.
Az eredmény már 1990 végére katasztrofális volt, és ahogy az évek teltek, egyre borzalmasabbá vált.
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint a létszükségleti cikkek árszínvonala 1991 derekáig,
tehát az Antall kormány első 12 hónapja alatt 38,2%-kal emelkedett. Ehhez a fűtés és a háztartási
energia 231,1%, a szolgáltatások csoportja, elsősorban a közlekedés és a hírközlés (posta, telefon
stb.) 145,5% emelkedéssel járult hozzá, míg az élelmiszerek árai "csupán" 21,6%-kal nőttek. A
legnagyobb áremelő tehát az állam volt, bevallottan a Valutaalap és a Világbank követeléseinek téve
eleget. Az állami szolgáltatások viszont közvetve vagy közvetlenül úgyszólván minden más
szolgáltatás és árucikk kitermelési költségét megdrágították.
Ugyanakkor a munkabérek és anyagdíjak növekedési indexei még 20%-ot sem tettek ki, tehát a
magyar társadalom általános elszegényedése és vásárlóerejének tönkretétele már ekkor
megkezdődött. Ennek természetes velejárója volt a belső piac rohamos összeomlása és a vállalkozói
csődökben tetőző, elkerülhetetlen láncreakció."

"Az angol-amerikai jogban ez a felelősség a gondtalan tanácsadás (neglient advice) számában bírói
precedenssel megalapozott jogelve alapján áll fent.
Valutaalap és a Világbank részéről többnyire kifejezett utasítás volt egy kényszerhelyzetben
lévő országnak, / hazánknak /......... a követelés jogalapja az, hogy a tanácsot adó gondtalanul járt
el, és ezzel okozott kárt a tanácsot megfogadónak. Ezért a sértett beleegyezése nem használható fel
védekezésként.
Az angol-amerikai jogrendszer a gondtalan tanácsadás fogalmát a következőképpen határozza meg:
1. Ha valaki valamely területen szakértőként lép fel, és
2. ebben a minőségben tanácsot ad, tudva azt, hogy az illető erre támaszkodik és
3. a tanácsban gondtalanul jár el, és
4. a másik a tanácsot követi és ezáltal kárt szenved,
5. a tanácsadó kártérítési felelősséggel tartozik."

" A Valutaalap és a Világbank hazánkban hosszú éveken keresztül alapokmányaikkal ellentétesen,
tehát eleve jogellenesen jártak el, nem is szólva arról, hogy nagyfokú gondatlanságot is tanúsítottak,
ami szintén jogellenes tevékenység. Ezért az előző fejezetekben bőségesen kifejtett körülmények
közt a két világszervezet kártérítési felelőssége fennáll, mind a Magyar Köztársasággal mint
nemzetközi jogi személlyel, mind annak károsult polgáraival és lakosaival (beleértve a magyarországi
jogi személyeket - vállalatokat stb. is) szemben.
Továbbmenve, mivel minden szervezet messze túllépett az alapokmányban foglalt célkitűzésein,
ezért az alapokmányban számára biztosított immunitásokra sem hivatkozhat, mivel ezek
értelemszerűen csupán alapokmányszerű ténykedéseire vonatkoznak.
Végül, mivel a két szervezet vezető tisztségviselői is az alapokmányon kívül működtek, ezért ezek
szintén nem rendelkeznek immunitással, és az angol-amerikai és kontinentális jogrendszerekben
egyaránt érvényes ultra vires doktrina értelmében személyes felelősséggel tartoznak az általuk
okozott károkért."

http://data.hu/get/2194941/A_DISZNOFEJU_NAGYUR.pdf.html