Az abszurd, mint esély

petibatya Ked, 2009-06-02 22:02

"A demokrácia pártok nélkül elképzelhetetlen, a pártokkal meg a közjó."

Amiért változtatnunk kell

Mára a pártok közvetítésével megvalósuló képviseleti forma intézményesített keretei váltak az egyes társadalmak, - ezen keresztül a globális emberi társadalom - fennmaradását és fejlődését biztosítani képes progresszív értékrendek és egyének érvényesülésének, a társadalmi közjó megvalósításának, végső soron a racionális emberi cselekvésnek a legfőbb korlátjaivá.

Abszurd

„Ami a józan észnek ellentmond, a dolog természetével ellenkezik, esztelen, ostoba.
….. A közéletben gyakran azt is abszurdumnak nevezik, ami az uralkodó nézetekkel, v. valami közkeletű igazsággal ellentétben áll.”
(Pallas nagy lexikon)

Politikai abszurd

A politikai képviseleti forma és döntési mechanizmusok megváltoztatását, ha tetszik a pártok társadalmilag egyértelműen káros tevékenységét kiiktató DEMOSZTOKRÁCIÁT, mint választható alternatívát, a törvényeink által ma még biztosított lehetőséggel élve egy pártnak kell felkínálnia.

petibatya