A politika háború

petibatya Hét, 2009-05-18 20:23

Klausewitztől származik a mondás, mely szerint "a háború nem egyéb, mint a politika folytatása más eszközökkel".

Az utóbbi évek magyarországi történései valamilyen szinten igazolni látszanak az előző állításnak a fordítottját is, miszerint a politika "nem egyéb, mint a háború folytatása", vagy inkább annak előkészítése, felvezetése.

Egy másik, sajnos lassan feledésbe merülő tapasztalat, - amelyet a múlt században emberek tízmillióinak halálával, népek és nemzetek súlyos szenvedése árán szereztünk – hogy az úgynevezett parlamentáris demokráciákon a diktatúrák demokratikus választások útján is úrrá lehetnek.

Nagyon nagy csalódás érheti azokat, akik azt feltételezik, hogy ez az „átjárhatóság” ma már nem létezik.

Az átjárhatóság létezik.

Hiszen a pártok részvételével zajló politika lényege a harc, nem pedig a verseny – ahogy azt széplelkű politikai szakértők és politikusok állítják - még kevésbé a közjót a harcnál lényegesen jobban szolgálni képes kooperáció.

Nem véletlen, hogy ebben a harcban a küzdő felek, a „tisztektől” a „közkatonákig” – akik a hétköznapi életben teljesen normális családapák, családanyák, szomszédok és barátok is lehettek, vagy lehetnének – nem ritkán hasonló reakciókat mutatnak, mint egy valóságos háború fanatizált, a győzelemért, ha az életüket nem is, de sok minden mást feláldozni képes frontharcosok.

Sajnálatos módon a pártok közvetítésével megvalósuló képviseleti demokráciákban ezt a „harcot” a társadalmi szintű érdekérvényesítés általánosan elfogadott módjának, mi több a demokrácia egyedül üdvözítő formájának tarják. Ez az alapvetés, bár hibáit nagyon sokan látják és naponta a saját bőrükön érzékelik, mint legújabb kori dogma keményen tarja magát.

Különösebb reakciót eddig nem váltott ki az a gondolat, hogy a társadalom tagjait - a pártokhoz kötődő lejárt szavatosságú középszer helyett - a politikai döntések egymást követő szakaszaiban a demokrácia játékszabályainak finomítását követően akár hiteles, a közjó szolgálatának érdekében együttműködésre képes és kész személyek is képviselhetnék. http://petibatya.blog.hirszerzo.hu/

Nagyon úgy tűnik, hogy egyelőre marad a pártok társadalmat megosztó értelmetlen harca a hatalomért, ami remélhetően nem fordul át – mint a történelemben már annyiszor – nyílt diktatúrává, vagy valóságos háborúvá.

Bár ezekre a magam részéről semmilyen garanciát nem látok.

petibatya