atomMAGVAS gondolatok avagy CSERNOBIL évfordulóján...mi is történt...

atduskrissing ZNET-fordítások Hét, 2009-04-27 21:21

...egyszer még a vidám barak idejében valahol az "új gazdasági mechanizmus" és a "glasznoszty" között a negyedik cukoráremelés és amikor a kötelező biztosítás összege negyedszer is bekerült a benzinárba ... na akkor történt…hogy

-az egyik hivatkozás Pakssal kapcsolatban az volt, hogy a fűtőelemeket úgy is kiviszik az országból...

-azután felépült a mű a Duna parton hazugságok ködébe burkolva…

-azután felébredtünk az CCCP (értsd: Szovjetúnió) szétesése után alegnagyobbutódoroszok az atomhulladék egy részét már nem fogadják...

-majd következett a LEHET EGY GRAMMAL TÖBB című ülepedést vizsgáló játék, melyből egyértelműen kiderült...hogy felelőtlenül senki ( mármint azok közül akik ezért kapják a fizetést, hogy ellenőrizzék ) nem tudja mennyi az üledék a magfúziós kamra alján ( köztudott ha eléri a kritikus tömeget akkor elindul egy ellenőrizetlen magfúzios folyamat- egy Csernobil made in Hungary )...

De a hozzáértők… és a politikusok sunyítottak…

Kronológia
( forrás : Uramisten ! Mit tettünk ! - riportregény Csernobilről )

villamosenergia-igény csökkenésével az egyik reaktort le lehetett állítani a tavaszi fűtőelemcsere és a karbantartási munkálatok idejére. Diatlov engedélyt kapott Fomintól, az atomerőmű főmérnökétől, hogy a villamosmérnöki kísérletet a négyes számú reaktoron 1986. tavaszán elvégezhessék.
1986. április 25 péntek 01.00 órakor megkezdték a 3,2 GW hőteljesítmény csökkentését.
13:00 órára a teljesítmény 1,6 GW-ra csökkent, ekkor a reaktorról lekapcsolták az egyik turbinát.
14:00 a villamos elosztóközpont értesítette a csernobili Lenin Atomerőművet, hogy a közelgő hétvége ellenére a vártnál nagyobb a fogyasztók energiaigénye. Ezért a teljesítmény további csökkentését megszakították.
23:10 közölte a Központ, hogy végre lecsökkent a fogyasztók energiafelhasználása, a 4-es blokk lekapcsolható a hálózatról. Így a késedelemtől kissé elfáradt újítók hozzákezdhettek biztonságfokozónak szánt ötletük megvalósításához.

A fiatal villamosmérnökök elsősorban a szivattyúk villamos energiaellátására ügyeltek. Nem vették figyelembe már az 1940-es években Hanfordban felismert veszélyt: az alacsony teljesítményű reaktorüzemeltetés során bekövetkező úgynevezett „jódgödör” (jód és xenon felhalmozódása) instabillá teszi a reaktort.

Így érkezett el a szombati nap, a görögkeleti naptár szerint nagyszombat. Húsvétra a szakértők is, a döntéshozók is hétvégi házaikba utaztak. (A legtöbb üzemzavar hétvégi hajnalokon szokott bekövetkezni.) A csernobili négyes reaktorban a felszaporodott reaktorméreg miatt a szabályzat szerint megengedettnél jóval nagyobb mértékben kiemelték a legtöbb szabályozórudat ( ezek szabályozzák a reaktor intenzitását-blogger ).

(lásd: 10 sz. dia Az RBMK reaktorok tervezési hibája miatt a szabályozórudak alsó és felső szakasza grafittartalmú. A szabályzat szerint álló reaktorban a szabályozórúd D helyzetben van. Üzem közben a C helyzetet foglalja el, amikor is a neutronelnyelő bóracél helyett grafit helyezkedik el az aktív zónában.

Most azonban a felszaporodott reaktormérgek miatt az automatika a nem megengedett A magasságig emelte ki a szabályozórudakat. Így a reaktorzónában a szabályozórúd helyét grafit helyett víz foglalta el.

Ha ebben az állapotban a teljesítmény csökkentése céljából a rudakat beljebb tolják, a neutronokat gyengén nyelő víz helyét a neutronokat egyáltalán nem fogyasztó grafit foglalja el, tehát átmenetileg a teljesítmény növekedése következik be, amit Ignalinában már korábban tapasztaltak.)

Erről azonban a reaktoroperátorok nem voltak tájékoztatva, ezért úgy döntöttek, nem veszik figyelembe a szabályozórudak kihúzásának mértékét korlátozó szabályzatot. Hiába mondták utólag a szovjet illetékesek: "- Ilyen állapotban a reaktor üzemeltetését még a miniszterelnöknek sincs joga engedélyezni." - A reaktor ekkor dinamikailag más volt, mint amilyennek az operátorok ismerték. További konstrukciós hibának kell tekintenünk azt is, hogy a szabályozórudakat mozgató szerkezet kialakítása egyáltalán lehetővé tette a rudak túlzott mértékű kihúzását.
Diatlov mégis kiadta az utasítást a kísérlet megkezdésére.
A kivitelezők maguk kívánták irányítani a reaktort a fantáziátlan automatika helyett.

A zóna üzemzavari hűtőrendszert - szabálytalanul - már pénteken 14.00 órakor kiiktatták.

26-án hajnalban pedig Diatlov engedélyével kikapcsolták azt az automatikát is, amelyik a hatalmas méretű reaktor teljesítmény-sűrűségének egyenletességét szabályozta.

1986. április 26. szombat hajnali 0:28 óra Hogy biztosak legyenek, a megengedett érték fölé növelték a hűtővíz keringetési sebességét. Emiatt a víz lehűlt és csökkent a reaktorban termelődő gőz mennyisége. Mikor azután az 1,6 GW teljesítményt a tervezett 0,7 GW-ra kezdték csökkenteni, a reaktor pozitív üregtényezője miatt a teljesítmény a vártnál nagyobb mértékben csökkent: 0,03 GW-ra esett vissza. Egy napot kellet volna várni, hogy a felhalmozódott jód (135I) és xenon (135Xe) elbomoljon, és elmúljon a jódgödör okozta instabilitás.(de ezt a közelgő május elsejei határidő lehetettlenné tette – blogger )

április 26. szombat 1:07.
Alexej Akinov és Leonid Toptunov, a két operátor a szabályzatra hivatkozva habozott, de Diatlov rájuk parancsolt, hogy a szabályozórudakat még jobban húzzák ki. Így a reaktorteljesítményt 0,2 GW értéken sikerült stabilizálni. (A szabályzat tiltja a reaktor üzemeltetését 0,7 GW hőteljesítmény alatt.) Az alacsony hőteljesítményre gondolva lecsökkentették a hűtővíz keringetésének sebességét.

április 26. szombat 1:22.
A számítógép által utolsóként kinyomtatott adat: 0,2 GW.

április 26. szombat 1:23.
Végre elkezdődött az igazi kísérlet. Az operátor kiiktatja a SCRAM (biztonságvédelmi) automatikát is, ami a neutronszám gyors növekedése esetén magától leállítaná a reaktort. (Ez a művelet is messzemenően szabálytalan volt.( ebben az álapotában az erőmű összes biztonsági berendezése ki volt iktatva…május elseje miatt!!!?? – blogger) Egy korszerű erőmű esetében ez fizikailag is lehetetlen.) Ezután kikapcsolják a második turbina generátorát is, hiszen a kísérlet célja az volt, hogy áramkimaradás esetén is biztosítsák a reaktor hűtését.

április 26. szombat 1:23:20.
Alig telik el 20 másodperc, a turbina gőzfelvételének kiesése miatt a hűtővíz hőmérséklete emelkedik, következésképp a szabályozórudak automatikusan megindulnak lefelé. Ez azonban azt eredményezi, hogy a rudak csatornájában a víz helyét grafit foglalja el, ami a reaktor teljesítményét több százalékkal megnöveli.

április 26. szombat 1:23:40.
A pozitív visszacsatolású reaktor hőteljesítménye 20 másodperc alatt 0,20 GW-ról 0,32 GW-ra ugrik. Ezt látva Akimov operátor megnyomja a vészleállás gombját.

április 26. szombat 1:23:43.
A hőteljesítmény eléri az 1,4 GW értéket. A reaktor helyenként SZUPERKRITIKUSSÁ VÁLIK (A tényező értéke lehet: 1. kritikus Ekkor tehát a neutronok száma a rendszerben állandó, azaz másodpercenként ugyanannyi hasadást okoznak. 2.szubkritikus Ekkor a neutronok száma folyamatosan csökken. 3.szuperkritikus.Ekkor pedig a neutronok száma egyre nő a reaktorban prompt neutronokra is, ezáltal szabályozhatatlan lesz.-blogger) A hirtelen túlhevülés miatt fellépő hőtágulás elgörbíti a szabályozórudak fémcsatornáit, így a süllyedő szabályozórudak félúton elakadnak.

április 26. szombat 1:23:45.
A hőteljesítmény már 3 GW. A hűtővíz egyre nagyobb mennyisége forr el. Bekövetkezik, ( aminek a lehetőségét Teller Ede már az ötvenes években megjósolt - blogger) hogy a pozitív üregtényező (jódgödör) miatt a láncreakció az egész reaktorban megszalad.

április 26. szombat 1:23:47.
Az egyenlőtlen hőtágulás miatt felnyílnak a fűtőelempálcák.

április 26. szombat 1:23:49.
A fűtőelemek hődeformálódása eltöri a hűtőközeg csöveit. A hirtelen fejlődött gőz nyomása gőzrobbanást idéz elő, föltépve a reaktor fedelét.

április 26. szombat 1:24:00.
A víz 1100 °C felett hidrogéntermelő kémiai reakcióba lép az uránrudakat burkoló cirkónium-ötvözettel. A törések miatt a víz érintkezésbe kerül a grafittal is, ami szintén éghető szén-monoxid és hidrogén gáz fejlődéséhez vezet: A gyúlékony H2 és CO a külső levegő oxigénjével érintkezve felrobban.
EZ A MÁSODIK, KÉMIAI ROBBANÁS LESODORJA AZ ÉPÜLET TETEJÉT IS. A GRAFIT A LEVEGŐN MEGGYULLAD, FÜSTJE RADIOAKTIVITÁSSAL SZENNYEZI BE AZ ÉPÜLETET, ÉS ANNAK EGYRE NAGYOBB KÖRNYÉKÉT. VALERIJ KOMJENCSUK TECHNIKUS A TETŐ BEOMLÁSA, VLADIMIR SASENOK VILLAMOSMÉRNÖK A ROBBANÁS KÖVETKEZTÉBEN TÁMADT TŰZ MIATT AZONNAL MEGHALT.

A reaktor belsejében a hőmérséklet elérte a 3000 °C-ot.

A hasadási termékek az égő grafitba diffundáltak, onnan pedig a levegőbe jutottak: az összes radioaktív nemesgáz kripton és xenon(85Kr, 135Xe), továbbá a mozgékony alkálifém-ionoknak cézium(137Cs) és az illékony jódnak (131I) mintegy 20 %-a. A többi nehézkesen diffundáló radioaktív fémeknek stroncium és ólom(89Sr, 90Sr, 239Pu) csak 4 %-a jut ki a környezetbe.

(Sajnos, az állati-emberi szervezet nem tesz különbséget cézium és kálium között. A kalciumtól azonban megkülönbözteti a stronciumot: a szervezetbe beépülő stroncium/kalcium arány a táplálékban mérhető Sr/Ca aránynak csak 20 %-a volt.)

A KÖVETKEZŐ NAPOK:
A grafittűz 10 napon át égett, ezután sikerült bórozott homokkal és ólommal elfojtani. A bór célja a neutronok elnyelése, az ólom pedig megolvadva a levegőt zárja el a reaktortól.

Ez alatt 4 EBq (4•1018 Bq) aktivitás szabadult ki a légkörbe (ami majd 400-szorosa volt a hirosimai atombomba által a levegőbe juttatott radioaktivitásnak, és megközelíti egy nagy hidrogénbomba kísérleti robbantásakor a légkörbe kerülő aktivitás mennyiségét és nagyságát.- blogger)

Április 26 szombat 18.00 Rizskov miniszterelnököt értesítették a csernobili balesetről,

Április 27 vasárnap 11.00 Rizskov -saját vezetésével - kormánybizottságot hozott létre, amely elindította a szerencsétlenség kivizsgálását és a károk csökkentését.(Ekkor 1986-ban már Gorbacsov vezette a Szovjetuniót.-blogger)
Valerij Legaszov a kivizsgálóbizottság szakmai elnökeként a helyszínre repült.

Április 28 hétfő
Reggel az 1600 km-re fekvő svéd FOSMARK atomerőműhöz munkába érkező dolgozók ruháját a sugárzást mérő kapu belépéskor radioaktivitással szennyezettnek találta. A svédek a szélirány alapján csakhamar rájöttek, hogy a radioaktivitás nem svéd atomerőműből származik, hanem délről jön. Ők a közeli, litvániai Ignalina atomerőműre gyanakodtak és diplomáciai úton felvilágosítást kértek Moszkvától.

Az állami TASSZ hírszolgálati iroda hétfőn 9 órakor adta ki az első jelentést. A szenzációt fölkapta a sajtó. Egyesek úgy nyilatkoztak, hogy ha Csernobiltól 1600 km-re a svédek ilyen aktivitást mértek, akkor Ukrajna és Belorusszia területén milliókat érhetett életveszélyes sugárzás. Nem vették figyelembe azt a tényt, hogy a szél Csernobil felől Svédország felé fújt, ezért észleltek a svédek jelentős aktivitást, de közben nagyrészt lakatlan mocsárvidék terült el.

Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a nyíltság jegyében Legaszov számolt be arról, mi történt Csernobilban. Felszínre került az RBMK reaktorok két alapvető szerkezeti hiányossága: a grafit-víz rendszer pozitív üregtényezője és a szabályozórúd hibás konstrukciója. Később maga Legaszov mondta el a demokratikus irányzatú Novij Mir (Új Világ) nevű lapnak: instabilitásuk miatt bármelyik RBMK reaktorral előfordulhat hasonló üzemzavar. Legaszov kampányt indított, hogy a Szovjetunióban is hozzanak létre egy független bizottságot a reaktorok biztonságának ellenőrzésére.

A csernobili szerencsétlenségért felelős vádlottak pere 1987. július 7-én
kezdődött meg Kijevben. Az eredetileg vádlottnak tekintett két operátor ártatlansága tisztázódott, helytállásuk elismerést nyert. (Azóta mindketten meghaltak az elszenvedett sugárdózis következtében.)

Három hét múlva hirdettek ítéletet. Brukhanov, az erőmű igazgatója és Fomin főmérnök (az atomerőmű építésénél eltűrt konstrukciós hibákért), valamint Diatlov helyettes főmérnök (a felelőtlenül lefolytatott műszaki kísérletért) 10 év, Rogozskin ügyeletes főmérnök 5 év, Kovalenko műhelyvezető 3 év, Lauskin biztonsági ügyeletes 2 év börtönbüntetést kapott. Többjüket pár év után szabadlábra kellet helyezni, mert a kapott sugárzás miatt erősen leromlott az egészségi állapotuk.

Azóta a négyes blokk köré beton-szarkofágot építettek. A négyes blokkal vele közös épületben található hármas blokk azóta is üzemel.

Fokozódik a nyomás az Ukrajna, Litvánia és Oroszország területén még üzemelő tizenöt RBMK reaktor leállítására.

Erre azonban az említett országok energiaigénye miatt eddig nem került sor. Lehetetlenné tették a védőautomatikák önkényes kiiktatását.

Reméljük, hogy az üzemeltetők levonták a csernobili szerencsétlenség tanulságait.

Ez természetesen nem változtat azon a tényen, hogy az urán-grafit-víz reaktor szerkezetileg instabil.

…nos kedves olvasóm nem arról akartalak meggyőzni, hogy a Paksi Erőmű egy elfuserált valami, ahol trehány emberek dolgoznak…
…csak arra szeretném felhívni, hogy ők is emberek… és hibázhatnak…
…és arra a tényre, hogy a Paksi Erőmű is ilyen típusú…
… csak arra, hogy ezek után botorság azt állítani, hogy tiszta energia az atomenergia…
…közben azokra az emberekre gondolok akik ma már nem az erőmű mellett laknak s egy élet munkája maradt a Pripjaty mellett…
…azokra akik csak a tragédiától majd száz kilométerre nézték a május elsejei felvonulást Kievben…
…azokra a szerencsétlen olaszokra gondolta akikhez egy hét múlva megérkezett ez a májusi radioaktív eső a „SILVERRAIN” és ettől kezdve már senki sem úgy élt mint azelőtt…

Ők igazán nem tehettek róla…

De a hozzáértők…a politikusok sunyítottak…s eközben a több-százezres utcán lévő tömegre radioaktív port vitt a májusi szellő…

Azóta én minden Áprilisban egy napig fekete szalagot hordok…s amikor kérdezik, hogy ki halt meg azt mondom: a világ meghalt egy kicsit…