Korunk legfőbb kihívásáról

petibatya Csü, 2009-03-19 16:21

A hatalmi hierarchiáknak az államok által is támogatott, minden racionalitást nélkülöző kíméletlen küzdelme hatja át a mindennapjainkat, és állítja szembe egymással az egyéneket, társadalmi csoportokat, és társadalmakat.

A harcról és hozadékáról

Az egyenlőtlen társadalmi fejlődés következtében a második évezred fordulóján egymás mellett léteznek a különböző eszmék és ideológiák szellemében működtetett államok, melyek önmagukban is eltérő kultúrával és más- más világképpel bíró egyének által alkotott közösségek boldogulásának meghatározói.

Az óriási kavalkádban is jól látható, hogy az eltérő politikai rendszerek között egyre inkább felerősödik a kényszerű alávetettség az erőszak talaján nyugvó hatalmi hierarchiák harca.

A hatalmi hierarchiáknak ez, az államok által is támogatott, minden racionalitást nélkülöző kíméletlen küzdelme hatja át a mindennapjainkat, s állítja szembe egymással az egyéneket, társadalmi csoportokat, és társadalmakat.

A helyzet alapvető ellentmondásának tekinthető, hogy az ember, mint tudatos lény elemi érdekeivel ellentétesen, a döntései által meghatározott cselekedetein és az irányításával működő gazdasági és társadalmi folyamatokon keresztül irracionális módon és mértékben csökkenti a társadalomnak, mint közösségi létformának, és az embernek, mint biológiai lénynek az életesélyeit.

Az irányváltásról

Érdemes megvizsgálni, hogy általában a demokrácia, és annak napjainkban létező formája - a pártok működésére alapozott képviseleti demokrácia - az egyén számára milyen lehetőséget kínál és biztosít a racionális döntésre, és a közjót szolgáló ésszerű cselekvésre.

Mert igaz ugyan, hogy az egyének ésszerűtlen döntései és a gazdasági- társadalmi folyamatok irracionalitásai mellett is elképzelhető a globális társadalom jövője, de ez a jövő sok jóval, és főleg az ember számára boldogulást, netán boldogságot jelentő távlatokkal nem kecsegtetne.

A közjót megvalósítására a valóságban is törekvő társadalom létrehozása és működtetése úgy az egyénnek, mint az egyének közösségeinek - végső soron magának az emberi fajnak - nemcsak érdeke, de egyedül elfogadható cselekvési iránya is.

A teendőről

Elérkezett az ideje annak, hogy megalkossuk az anyagi világ, s benne az emberi társadalom lényegét jelentő változás leképezésére alkalmas, - a társadalom belső folyamatait megrázkódtatások nélkül a közjó megvalósításának irányába kibontakoztatni képes - rugalmas társadalom modelljét, és a társadalmi tudat meghatározó eszményévé a közjót, a társadalmi harmóniát emeljük.

A társadalmi békét és a társadalmi jólétet megvalósító, a természeti folyamatokkal harmonizáló társadalmat, a valódi demokráciát egyenrangú polgárok közös akarata és cselekvő részvétele teremtheti meg.

A cselekvő részvétel elképzelhetetlen a társadalom tagjainak a politikai folyamatok irányítóit (a hatalmat) elfogadó bizalmi viszony, a politikai tevékenység tekintélyének újrateremtése és annak folyamatosságát biztosító feltételek kialakítása nélkül.

petibatya