Warning: Table './web11_db3/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './web11_db3/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:a203c24c81288b4cbdbf76aae9928ce8'\";s:5:\"%file\";s:38:\"/var/www/web266/web/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://lmv.hu/node/2087', '', '54.92.153.90', 1529507991) in /var/www/web266/web/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: Table './web11_db3/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:8808:\"Table './web11_db3/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\\"http://lmv.hu/files/hunyadi_szindikatus_1.pdf\\">amit 2007. jún. 6-án</a> feltettek a <a href=\\"http://www.terezvaros.hu/testuleti/letoltesek/2006/20070621/nyilt/testuleti%20eloterjesztes/242.pdf\\">terezvaros.hu</a> egyik eldugott sarkába.<br />\\nA Kincsünk a piac... (KAP-HT) alapítói megtalálták, elolvasták és utána elképedtek! Azutá in /var/www/web266/web/includes/database.mysql.inc on line 128
Az egész a Szindikátusi szerződéssel kezdődött... | lmv

Az egész a Szindikátusi szerződéssel kezdődött...

Piacfelügyelő Hunyadi tér - jogi lépések Hét, 2007-12-10 12:34

amit 2007. jún. 6-án feltettek a terezvaros.hu egyik eldugott sarkába.
A Kincsünk a piac... (KAP-HT) alapítói megtalálták, elolvasták és utána elképedtek! Azután elkezdtek szervezkedni.


2007
Július

- végén megalakult a KAP-HT.
Augusztus
szervezkedés, csapatépítés
Szeptember
- elején megszerkesztjük a Tények és érvek 1.-et, eljuttatjuk 3 000 háztartásba.
- szept. 11.: lakossági fórumot szervezünk
- első hete: aláírás-gyűjtés, eredménye 625 támogató aláírás egy hét alatt, ezt csatoljuk a beadványukhoz
- szept. 12.: beadvány a Közigazgatási Hivatalba
- szept. 24.: beadvány a Fővárosi Főügyészséghez
Október
- aláírásgyűjtés a polgármesternek címzett levélhez: 825 aláírás
- lakossági petíciós kampány: több mint 1000 aláírás
- okt. 18.: az aláírások átadása, demonstráció az Önkormányzat épülete előtt, részvétel a Képviselő-testület ülésén, ahol, előzetes írásbeli kérésünk ellenére, nem kapunk szót
- okt. 18.: SIKER! ELÉRTÜK rövid távú célunkat! A Képviselő-testület és a Befektető, közös megegyezéssel, eláll a Szindikátusi szerződéstől! - egyben előre kötelezettséget vállal a projektcég addig felmerült költségeinek (28,3 millió Ft) megtérítésére, amit a jövőbeli pályázat nyertesére (sic!) terhel a KT, a többségi döntést anélkül hozza a KT, hogy a megfelelő dokumentumok hiányában megtudhatná, jogosak-e a projektcég anyagi igényei?
- okt.18.: Verók polgármester (a KT ülés után) szóbeli ígéretet tesz a velünk való egyeztetésre
- okt. 29.: elküldjük levelünket az egyeztetés mikéntjéről - név szerint a következő szervezetekről van szó: Kincsünk A Piac – Hunyadi tér, Védegylet, Levegő Munkacsoport, Ifjú Humanisták és Szindikátus - az időpont nov. 5-re kitűzve!
- okt. 30.: a polgármester emailben megerősíti tárgyalási szándékát, de csak egy emberrel akar tárgyalni
- okt. 31.: Verók emailben lemondja az 5-i találkozót
November
- nov. 21.: a Közigazgatási hivatal válasza a Szindikátusi szerződés ügyében beadott törvényességi felülvizsgálati kérelmünkre megérkezik. Ebben az alábbiakban marasztalja el a Terézvárosi Önkormányzatot:
- a cég kiválasztásánál a hivatal szerint a törvény által kötelezően előírt versenytárgyalás elmaradt
- a vagyonkezelői jog átadásával kapcsolatban pedig már három dolgot is hiányol a Közigazgatási Hivatal: a vagyonértékelést, a pályáztatást, és azon ingatlanok körének pontos meghatározását, amelyekre a vagyonkezelői jog létesül.
- nov. 21.: eljuttatjuk kérdéseinket az összes képviselőhöz a másnapi üléssel kapcsolatban, melyben a 28,3 millió Ft kifizetését igazoló számlák jogosságát firtatjuk
- nov. 22.: a Képviselő-testület (hivatkozva az okt. 18-i testületi döntésekre és a Projekttársaság nov. 5-én kelt levelére) - tudomásul veszi és elfogadja az Európa-ház Zrt. eddig felmerült költségeinek /28.341.000,- Ft/ jogosságát, ezt az összeget áthárítja a jövőben kiírandó felújítási pályázat nyertesére.
- nov. 22.: megállapítja a csarnok és a tér felújításának új menetrendjét, mely kétlépcsős: előminősítés + tervpályázat.
Az előminősítés kibocsátása: 2008. április 1., beadása: június 1., döntés: július 17-i KT-ülés. A tervpályázat kiírása: 2008. márciusi KT-ülés, beadása: június 20., eredményének jóváhagyása: július 17-i KT-ülés. Ajánlati felhívás kibocsátása: július 20., beadás: szeptember 30, bírálat és szerződés elfogadás: októberi KT-ülés. Szerződés megkötése: november, kivitelezés optimális kezdete: 2009. január-február, vége: 2010. március-július. (Az erről szóló KT-előterjesztések csatolmányként az oldal alján, a döntéseket még NEM hozták nyilvánosságra.)
- nov. végén: kapjuk meg Verók 21-én kelt válaszát, melyben tájékoztat minket, hogy a jövőben lesz valamiféle tájékoztatás, egyeztetés, és megtagadja a Szindikátusi szerződéssel kapcsolatos közérdekű adatok kiszolgáltatását
- nov. 29: újabb levelünkre kiadja az új pályáztatás és a vele összefüggő lakossági/civil tájékoztatás menetrendjét, mely kitolódik 2008 márciusig, az egyeztetést külső személy/szervezet fogja végezni
December
- 6.: kiegészítés a Közig. Hivatali beadványunkhoz, melyben a Szindikátusi szerződéstől való elállás körülményeinek vizsgálatát kérjük
- 15. és 22-én: a piacon forró teát osztunk, lakossági véleményeket gyűjtünk a Tér, a Csarnok és a Piac jövőjével kapcsolatban
- 18.: eljuttatjuk a Közig Hiv. kiegészítésünket a kerületi képviselőknek
- 18.: levélben fejezzük ki szándékunkat a civil/lakossági egyeztetésben való részvételre, egyben rákérdezünk az egyeztető személyére, az egyeztetés mikéntjére
- az Önkormányzat a Studio Metropolitana Kht. bízza meg a Hunyadi térrel kapcsolatos lakossági egyeztetés lefolytatására, de ezt csak 2008-ban hozza nyilvánosságra
2008
Január

- 21-én leadjuk az általunk gyűjtött, a Tér jövőjével kapcsolatos lakossági véleményeket
Február
- nyilvánosságra kerül, hogy az Önkormányzat a Studio Metropolitana Kht. (SM) bízza meg a Hunyadi térrel kapcsolatos lakossági egyeztetés lefolytatására, valamint a kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) megalkotására. Az IVS a feltétele az EU-s pályázatokon való indulásnak. A KAP-HT tagjai örömmel fogadják az egyeztetés megkezdéséről szóló hírt, kifejezik szándékukat az együttműködésre, felkészülnek a dologra.
- közérdekű adatként kikérjük az SM és az Önkormányzat között kötött szerződést, az adatszolgáltatást megtagadják
- más forrásból megszereztük a szerződést, értéke bruttó 9 millió forint, benne külön bekezdés foglalkozik "a kerületi ingatlanprojekteket sikeresen megakadályozó civil szervezetekkel" - azaz velünk
Március
- 1-én elkezdődik az SM szervezésében a civil egyeztetés a "Hunyadi tér projekt"-tel kapcsolatban, a KAP-HT tagjai minden ülésen részt vesznek
Április
- az egyeztetés folytatódik, továbbra is részt veszünk az egyeztetés minden fázisában, elmondtuk, megírtuk érveinket, javaslatainkat, észrevételeinket - mint kiderült: teljesen hiába
- 23-án megkapjuk az egyeztetési folyamat nem végleges, "első fordulós" öszefoglalóját, ez szerintünk egyáltalán nem tükrözi a lakossági álláspontot, ezt meg is írtuk az SM-nek és az Önkormányzatnak
Május
CsatolmányMéret
Szindikátusi szerződés és Módosítása, 2005 és 2007 (pdf)2.33 MB
beadvány közig hivatal hunyaditér.doc50.5 KB
Beadvány főügyészség hunyaditér (doc)50 KB
A 2007. 10. 18. KT ülés határozatai (kivonat).doc27 KB
EGYEZTETESVerokIstvanlevel - okt. 29. (pdf)80.85 KB
Verók válasza, email - okt. 30. (gif)10.66 KB
Verók válasza - okt. 31. (doc)21 KB
2007. 11. 21. - Közigazgatási Hivatal észrevetele /1.pdf64.56 KB
2007. 11. 21. - Közigazgatási Hivatal észrevetele /2.pdf60.96 KB
2007. 11. 21. - Közigazgatási Hivatal észrevetele /3.pdf65.88 KB
2007. 11. 21. - Közigazgatási Hivatal észrevetele /4.pdf54.61 KB
KT előterjesztés + résszámla - 2007. 11. 22. (412. sz.) (pdf)258.49 KB
KT előterjesztés - 2007. 11. 22. (420. sz.) (pdf)27.01 KB
Módosított KT előterjesztés - 2007. 11. 22. (424. sz.) (pdf)39.28 KB
A nov. 22-i KT ülés teljes jegyzőkönyve (doc)1.04 MB
Levél a képviselőknek a nov 22-i ülésre (doc)47 KB
Lakossági vélemények a Térrel kapcsolatban, december(pdf)293.61 KB
Közig Hiv. beadvány kiegészítés a 10.18-i KT ülés határozatai ellen (doc)40.5 KB
Válaszunk Verók 11. 29-i levelére a civil egyeztetésről - dec. 18. (doc)42 KB
Válaszunk az SM-nek a lakossági egyeztetés első fordulós összefoglalójára 2008. ápr. 23. (pdf)102.23 KB
Sajtóoközlemény, 2008. ápr. 28. (doc)34 KB