A KOBOLD kiáltványa (1997)

zac Zöld Anarchista Cápák Sze, 2010-02-17 20:15

Köszöntünk Téged a fajok fölszabadítási harcában!
E haldokló bolygó izzó dühe vagyunk. A kapzsiság háborúja pusztítja és fosztogatja a Földet, fajok tűnnek el mindennap! A KOBOLD azon dolgozik, hogy az ipar összeomlását fölgyorsítsa, a gazdagokat megrémítse, és az állam alapjait aláaknázza. Gyakorlati ellenállási mozgalomként a társadalomökológia és a mélyökológia talaján állunk.
Az ellenségnek meg kell mutatnunk: nem viccelünk, a szent dolgok megvédését komolyan vesszük! Együttesen karmunk és fogunk van, hogy fölérjünk álmainkhoz és megvalósíthassuk őket. Legnagyobb fegyverünk a képzelőerő, és az a képességünk, hogy a legváratlanabb helyzetekben támadunk.
1992 óta "Föld-éjek" és "Mindenszenteki romboló cselekmények" egész sorát terjesztettük el futótűzként az egész világon! Talajgyaluk, távvezetékek, számítógépes rendszerek és értékes fölszerelések ezreit szedtük ízekre!
Sok KOBOLD-cselekményt titkolnak el a nyilvánosság elől, nehogy bátorságunk másokat is hasonló tettekre ösztönözzön!
Tanítómestereinknek tekintjük az angol ipari forradalom géprombolóit, és az angol polgári forradalom egyenlősítő "levellereit". Sokat tanultunk a mexikói zapatistáktól és a nép bölcsességéből született pajkos kis manónéptől is. A hatóságok nem láthatnak bennünket, mert nem hisznek a koboldokban. (Az angol gyerekmesékben a koboldokat, törpéket, manókat csak az látja, aki hisz bennük; a "hitetlenek" számára láthatatlanok.)
Nincsenek vezetőink, nincsenek szóvivőink, nincs irodánk, de sok kis csoportunk dolgozik külön-külön, sebezhető célpontokat keresnek ellenségeinken.
Táncoljunk, miközben az óriásvállalati pénzrendszert romba döntjük!
Lépj akcióba:
Támadj távvezetékeket: vágd el a támasztóvezetékeket, csavarozd ki a tornyokat és az állványokat, fűrészeld ki a faoszlopokat! Támadj áramátalakítókat: lődd ki, gyújtsd vagy robbantsd föl őket, dobj fémláncokat a tetejükre! Támadj számítógépeket: rombolj le, gyújts föl vagy árassz el épületeket!
Fejleszd tovább ezt a szórólapot, és terjeszd!

* * *

Az Earth Liberation Front (Földfelszabadítási Arcvonal) nevének rövidítése, az ELF tündért, manót, csínytevő koboldot jelent. A szervezet tudatosan él e képzettársítással kiadványai szövegében: tevékenységüket jól jellemzi a csínytevés szó, a rendőrség előtti "láthatatlanságuk" pedig valóban manókhoz, koboldokhoz teszi őket hasonlatossá. Hogy a szójátékot visszaadjuk, az ELF-et a továbbiakban KOBOLD-nak fordítjuk. A betűszó feloldása: Kíntól Ordító Bolygónk Ostoba Leigázásával Dacolók.
A csoport gyakorlati tevékenységét elsősorban rongálási cselekmények formájában fejti ki. Bár a hatóságok el-elkapnak néhány "elkövetőt", a többiekről, illetve magáról a szervezetről semmit sem tudnak meg. Még abban sem biztosak, hogy létezik-e a KOBOLD mint egységes szervezet, vagy elszigetelt megnyilvánulásokról van szó.

A legnagyobb szabású, és -- hagyományos szemszögből nézve a legnagyobb anyagi kárt okozó -- cselekmény a Vail Részvénytársaság létesítményeinek fölgyújtása volt. A cég tarra vágta azt a Colorado állambeli erdőt, amelyet a hiúzok utolsó valódi élőhelyeként tartottak számon. A KOBOLD villanylevélben közölte, tudatosan okozott anyagi kárt a részvénytársaságnak ezért a hiúzokat veszélyeztető lépésükért.
A korábban elsősorban ipari létesítmények elleni cselekményeken kívül újabban a génmanipulálási kísérletek és fejlesztések ellen is fellép a szervezet saját eszközeivel.
A KOBOLD -- kinyilatkoztatott elveinek megfelelően -- tettei során tartózkodik attól, hogy embereknek vagy állatoknak testi fájdalmat, sérülést okozzon.

Forrás: Kalalek: Csínytevő KOBOLD-ok, Cédrus, 2001/4-6