A civil törvény koncepcionális átdolgozását sürgetik a civil szervezetek

fidusz Gaia Sajtószemle Ked, 2011-07-05 12:49

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kidolgozta az „egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény tervezetét és társadalmi vitára bocsátotta. 70 civil szervezet levelet küldött Navracsics Tibor közigazgatási miniszternek, amelyben a civil törvény visszavonását és koncepcionális átdolgozását kérik. A szervezetek – a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Reflex Környezetvédő Egyesület vezetésével – egy szakmai véleményt dolgoztak ki a tervezetről, amelyet eljuttattak a minisztériumba is.

A szervezetek kérik, hogy csak érdemi társadalmi vita után, ősszel kerüljön a Parlament elé a tervezet. Véleményük szerint nincs kényszerhelyzet, amely miatt a szektor szabályozásán kevés előkészítéssel kellene radikálisan változtatni. A civilek a jogszabálytervezet több rendelkezését előremutatónak tartják, de aggódnak, hogy a jelenlegi tervezet eredményeként szervezetek ezrei veszíthetik el közhasznúsági fokozataikat és állami támogatásaikat, az állampolgárok tömegei pedig a közhasznú szolgáltatásokat. Aggodalmukat fejezték ki amiatt is, hogy a civil kontroll csökkenése és egyes civil szervezetek pozitív diszkriminálása által erősödhet a mindenkori kormány politikai befolyása a szektorban, illetve, hogy összességében csökkenhetnek a civil szervezetekhez jutó állami források.

Lényegesnek tartják, hogy legyen partneri viszony a támogató és a támogatott közt. Még további szabályozás szükséges, hogy ne legyen lehetőség egyoldalú megoldásokra és visszaélésekre a támogatói, pályázatkezelői oldalon.

Az aláíró civilek szerint a tervezet legproblémásabb része a közhasznúság kérdése. Elutasítják a tervezetben szereplő pénzügyi, spekulatív szabályozást. Véleményük szerint olyan szabályozásra van szükség, amely a civil szervezetek szakmai munkáját és társadalmi teljesítményét méri, valamint ehhez köti a közhasznúságot.

A Nemzeti Civil Alap (NCA) átalakításával kapcsolatban a szervezetek több változással nem tudnak egyetérteni, mint például a civil delegáltak szerepének lefokozása, a nyílt pályázatok arányának csökkentése vagy a döntéshozók négy évre való bebetonozása. Szerintük olyan civil alapra van szükség, amelyben a pályázati bürokrácia csökken, növekszik az átláthatóság, és erősödik a szektorfejlesztő szakmaiság.

Ezeken felül a civilek elvárják, hogy az Európai Unió Lisszaboni Szerződése szellemiségének megfelelően az állami intézmények a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartsanak fenn.

A szervezetek véleményük támogatására aláírásgyűjtésbe kezdtek a civil szervezetek körében, hiszen a 70 szervezethez még folyamatosan csatlakoznak a támogató szervezetek.

További részletek, csatlakozási lehetőség: Civil Törvény felhívás

* * *

Navracsics Tibor közigazgatási miniszterhez eljuttatott levél:

Szükséges a civil törvény koncepcionális átdolgozása
70 civil

70 civil szervezet véleménye az „egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény tervezetéről.

Alulírott civil szervezetek javasoljuk, hogy a civil szervezetekről szóló törvény tervezete egy széleskörű és megfelelő idejű társadalmi vita tapasztalatai alapján kerüljön véglegesítésre.

A jogszabálytervezet több rendelkezését előremutatónak tartjuk, de aggódunk, hogy a jelenlegi tervezet eredményeként szervezetek ezrei veszíthetik el közhasznúsági fokozataikat és állami támogatásaikat, az állampolgárok tömegei pedig a közhasznú szolgáltatásokat. Aggódunk, hogy a civil kontroll csökkenése és egyes civil szervezetek pozitív diszkriminálása által erősödik a mindenkori kormány politikai befolyása a szektorban. Továbbá aggódunk, hogy összességében csökkenni fog a civil szervezetekhez jutó állami forrás, amely tömegesen lehetetleníti el a szervezeteket.

1) Kérjük, hogy érdemi társadalmi vita után, ősszel kerüljön a Parlament elé a tervezet:
Véleményünk szerint nincs kényszerhelyzet, amely miatt a szektor szabályozásán kevés előkészítéssel kellene radikálisan változtatni. A törvénytervezet olyan nagy változásokat kíván generálni, mely meg fogja viselni az amúgy is nehéz helyzetben lévő szektort, míg nem rendez régóta problémás területeket, mint például az adományozás és az alapítványtevés kedvezményei, az 1% várható csökkenése és a közhasznú beszámolók eltérő értelmezése. Amennyiben változtatást határoz el a kormányzat, akkor annak megismerésére és vitájára több idő szükséges, a megadott 8 munkanap nem elégséges.

2) Legyen partneri viszony a támogató és a támogatott közt:
Fontos lépésnek tartjuk, hogy a támogatási jogviszonnyal foglalkozni kíván a törvény. Véleményünk szerint azonban még további szabályozás szükséges, hogy ne legyen lehetőség egyoldalú megoldásokra és visszaélésekre a támogatói, pályázatkezelői oldalon. Kérjük, egyértelműsítsék, hogy civil szervezetek továbbra is pályázhatnak a minisztériumokhoz és európai uniós alapokhoz szakmai ügyekben.

3) A közhasznúság ne adminisztratív, hanem a valós munka alapján legyen mérve:
A közhasznúság tervezett új szabályozása a kérdéskört nem tisztázza, hanem spekulatív módon bonyolítja. Közhasznú tevékenységet folytató szervezetek sokaságától venné el a státust, de sok nem közhasznú szervezet átmenne a tervezett mutatók alapján. Véleményünk szerint olyan szabályozásra van szükség, amely a civil szervezetek szakmai munkáját és társadalmi teljesítményét méri, valamint ehhez köti a közhasznúságot.

4) Az NCA utódjánál erősödjön a civil kontroll, legyen kevesebb a bürokrácia:
A jelenlegi tervezetben olyan elemek jelentek meg, melyekkel nem tudunk egyetérteni: a civil delegáltak szerepének lefokozása, a nyílt pályázatok arányának csökkentése, a pályázati lehetőségek két év utáni felfüggesztése, az öt millió forint feletti szervezetek működési költségeinek nem támogatása, a döntéshozók négy évre való bebetonozása.
Olyan civil alapra van szükség, amelyben a pályázati bürokrácia csökken, növekszik az átláthatóság, minden forráshoz nyílt pályázattal lehet hozzáférni, erősödik a szektorfejlesztő szakmaiság, a döntéshozók legalább kétharmadát a civil szervezetek választják ki maguk közül. Erősödjön a civil kontroll: legyen kötelező a delegáltak rendszeres beszámolása és a választók hívhassák vissza választott képviselőiket.

5) Legyen együttműködés az állami és önkormányzati szervek és a civil szervezetek közt:
Lényegesnek tartjuk, hogy az Európai Unió Lisszaboni Szerződése szellemiségének megfelelően az állami intézmények a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartsanak fenn. Fogalmazza meg egyértelműen a civil törvény, hogy a Kormány, az országos hatókörű állami szervek és az önkormányzatok legyenek kötelesek együttműködni a civil szervezetekkel a döntéseik előkészítése és végrehajtása során.

Bízunk benne, hogy a törvényjavaslat érdemibb megvitatásra és koncepcionális átdolgozásra kerül, amely így a civil szektor megerősödéséhez, a társadalmi bizalom emelkedéséhez, az állampolgárok jólétének emelkedéséhez járul majd hozzá.

Budapest, 2011. július 4.

A hetven aláíró szervezet névsora:

"Fogadó", Észak-Abaúji Közösségfejlesztők Köre Egyesület
"Nők Szatmárért" Egyesület
"Összefogás az Ópályi Cigányokért" Egyesület
ADHD-Magyarország Alapítvány
Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület
Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület
Börzsönyvidék Alapítvány
Budapesti Szociális Forrásközpont
Civil Rádiózásért Alapítvány
CivilFilm Egyesület
Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány
Dialóg Nemzetközi Egyesület
Dorogi Környezetvédelmi Egyesület
Edelényi Hegyek Közössége
Edelényi Térségfejlesztő Műhely
Észak-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete
Falufejlesztési Társaság
Fauna Alapítvány
Fenntarhatóság Felé Egyesület
Fény Felé Alapítvány
Gaja Környezetvédő Egyesület
GATE Zöld Klub
Handicap Alapítvány
Harmónia Egyesület
Helyi Mérték Alapítvány
Hidra Természetvédelmi és Ifjúsági Egyesület
Holdam Egyesület
Holocén Természetvédelmi Egyesület
Hulladék Munkaszövetség
Ifjú Botanikusok Baráti Köre
Igazgyöngy Alapítvány
Inspi-Ráció Egyesület
Jeremcsuk László Polgárőr Egyesület
Jogismeret Alapítvány
Junior Art Alapítvány
Kalamáris Egyesület
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
Kézenfogva Alapítvány
Kissebségek Sport Egyesülete
Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Közösségfejlesztők Egyesülete
Levegő Munkacsoport
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
Magyar Természetvédők Szövetsége
Mátészalkáért Tenni Akaró Emberek és Szervezetek Szövetsége
Nógrád megyei Civil Szolgáltató Központ
Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK Alapítvány)
Nonprofit Média Központ Alapítvány
Nők a Balatonért Egyesület
Nyírségi Segítő Kéz Alapítvány
Nyugdíjasok Országos Szövetsége
Ópályiak Baráti Köre Egyesület
Ópályiakért Alapítvány
Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás Gyermekekért Egyesület
Ökoszolgálat Alapítvány
Pulzus Alapítvány
Reflex Környezetvédő Egyesület
Szociális Szakmai Szövetség
SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
Települések Megmaradásáért Egyesület
Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület
Zalai Falvakért Egyesület
Zöld Akció Egyesület
Zöld Kapcsolat Egyesület
Zöld Nők