Bevetés Kishantoson

fidusz Mentsük meg Kishantost! Csü, 2013-10-17 13:06

„SAVE KISHANTOS” - vagyis Mentsük meg Kishantost felirat díszeleg a mai naptól a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ földjén. Az 500x150 méteres felirat a földek elvesztésének súlyos veszélyeire hívja fel a figyelmet. A Kishantoson ma délelőtt szervezett sajtótájékoztató után a vidékfejlesztési központ megmentéséért összefogó szervezetek egy szimbolikus akció keretében elvetették az őszi búzát.

Save Kishantos

A Greenpeace Magyarország egy gigantikus méretű „SAVE KISHANTOS” feliratot készített a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ földjén. Az 500x150 méteres felirattal a szervezet a földek elvesztésének súlyos veszélyeire hívja fel a figyelmet.

„Ez az óriási felirat a földről nézve nehezen áll össze, csak megfelelő rálátással olvasható ki az üzenet. Meggyőződésem, hogy a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ ügye is csak kellő perspektívából és a hosszú távú érdekek figyelembe vételével érthető meg. A »kishantosi ügy« ugyanis nem csak arról szól, hogy ki használja a földet, hanem arról is, hogy milyen művelési móddal, mennyire fenntarthatóan teszi ezt. S aki használja a területet, az a társadalom számára hasznos, hiánypótló értéket hoz-e létre, ahogy teszi ezt jelenleg is a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ csapata.” – mondta Szegfalvi Zsolt, a Greenpeace Magyarország igazgatója a szervezet Kishantoson tartott sajtórendezvényén.

A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ a magyar és a német kormány megállapodása alapján jött létre 15 évvel ezelőtt. Azóta ez a nonprofit szervezet egy európai szinten is egyedülálló programot valósít meg. A legszigorúbb minősítésű (BioSuisse) biovetőmag előállítása és a biogazdaság üzemeltetése mellett egy népfőiskolát is létrehoztak, ahol több száz gazdálkodót képeztek ki. A központ különböző kutatásokat is végez, és jelentősen hozzájárul a helyi közösségek életéhez. „Ez egy két évtizede jól működő, összetett modell, egy nemzeti kincs, amelyet mindenkinek meg kell ismernie, és amelynek fenn kell maradnia!” – tette hozzá Szegfalvi Zsolt.

Mentsük meg Kishantost!

A sajtótájékoztatón levetítették a kishantos egyik tanítványa által az ökológiai mintagazdaságot tervező Dr. Friedhelm Feindttel (a türingiai Mühlhausen város melletti Gut Sambach biodinamikus farm alapítójával) készített videóinterjút is:

A Szövetség Kishantosért és a Fenntarthatóságért kezdeményezői és az általuk megfogalmazott nyílt levelet aláró 70 civil szervezet hisznek abban, hogy a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ ellehetetlenítéséről hozott döntés visszafordítható, a mintagazdaság fennmaradhat és továbbra is művelheti a földeket. Ezért 2013. október 17-én a Kishantos megmentéséért összefogó szervezetek képviselői bevetették a földeket (egy részén szimbolikusan, kézzel szórva a vetőmagot, a nagyobb részén pedig vetőgépekkel), ezzel is mutatva, hogy a központ még jelentős anyagi kockázatot vállalva is mindent megtesz azért, hogy a területen a legmagasabb szintű  ökológiai gazdálkodás fennmaradjon. A BioSuisse minősítés megtartásának egyik feltétele ugyanis, hogy a terület felének télen is zöldnek kell lennie.

Magvetés Kishantoson

„A »Save Kishantos« felirat messzire látszik, reméljük, hogy a magvetés üzenete is sokakhoz, így a döntéshozókhoz is elér. A mai közös bevetéssel, ezzel a szimbolikus és békés tettel megmutattuk, hogy ez a gazdaság sokunk számára fontos, egyben nemzeti és európai jelentőséggel bír. Célunk az, hogy a központ fennmaradjon, megtartsák az ökológiai gazdálkodást és a következő időszakban is folytatódjon itt a gazdálkodók ökológiai szemléletre való oktatása." - mondta Rodics Katalin, a Greenpeace regionális kampányfelelőse a civil szervezet az akció során.

* * *

Részletek Éliás Ádám, a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (VÉSZ) elnöke által az elvesztett kishantosi föld szakrális bevetésekor elmondott beszédből:

Magyarország földje ma Kishantosra zsugorodott.
Ide koncentrálódott az emberiség küzdelme a fenntartható életért és fejlődésért.
Hiába volt Kishantos népének minden, nemzetközi elismerést is kivívó munkája a fenntartható mezőgazdaságért, az igazi kultúráért, a valóságos szociális közösségért, - Kishantos földjét mégis átjátszották azoknak, akik profitmaximalizáló gazdálkodásban semmisítik meg Kishantos minden eredményét.
És a vesztesség csapása alatt, Kishantos porig alázott, kisemmizett népe elhatározta, hogy elrabolt földjét, nagy anyagi és munkaáldozattal, beveti.
Ez szakrális tett. Ezzel az áldozattal Kishantos népe megteremti az Új Vetést, az Új Földet, Magyarország Új Idejét, s megnyitja minden jó lehetőségének, a fenntartható fejlődésnek a távlatait.
Minden jó érzésű és józan gondolkodású embert harcra hívok, hogy megmentsük Kishantost. Itt, Kishantoson kell megtanulnia a pénzhatalomnak, a profitéhes üzleti spekulációnak, hogy semmi keresnivalója nincs a föld tulajdonlásában és haszonbérletében.
Induljunk, kedves magvető barátaim, hogy az elrabolt, elvesztett föld bevetésének szakrális tettével részese lehessünk az Új Vetés, az Új Föld, az Új Idők megteremtésének.
A Magvető, a Jó Pásztor legyen velünk a magvetésben, és áldja, védje Kishantost és népét.

Szakrális magvetés

* * *

11 ok, amiért meg kell mentenünk Kishantost:

- 21 éve bio módon termel egészséges élelmiszert, a legszigorúbb BioSuisse minősítésnek megfelelően.
- Nem szennyezi a talajt, a levegőt, a vizeket, nem pusztítja az élővilágot.
452 hektáron működik, ami bizonyítja, hogy nagyüzemi méretekben is működtethető a vegyszermentes mezőgazdaság.
- A biogazdálkodásban alkalmazható legkorszerűbb gépállománnyal rendelkezik.
15 éve Vidékfejlesztési Központot, népfőiskolát működtet.
- Német–magyar kormányközi megállapodással jött létre.
- Több mint 200 magyar fiatalt küldött ki tanulmányútra a dán népfőiskolai partneréhez.
- Nonprofit, a bevételeit visszaforgatja az oktatásba.
- Mindig minden fizetési kötelezettségnek eleget tett.
- Helyi kezdeményezésből, a helyi közösségre támaszkodva alakult ki és működik.
- 18 embert foglalkoztat állandóan, idényben pedig 50-100 embernek ad bevételi forrást.

(Fotók: Greenpeace, Zöld Pók)

* * *

Kapcsolódó hírek:
- El a kezekkel a kishantosi biogazdaságtól! - nyílt levél