A zöld OT állásfoglalása Kishantosról

fidusz Mentsük meg Kishantost! Vas, 2014-04-27 12:12

A Környezet- és Természetvédő Szervezetek 24. Országos Találkozójának állásfoglalása Kishantosról

A hazai környezet- és természetvédő szervezetek – több más civil szervezettel közösen – már 2013. őszén felemelték hangjuk a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ védelme érdekében, melyről később az Alapvető Jogok Biztosának 2013. decemberi állásfoglalása is megállapította, hogy Kishantos a biogazdálkodás eredményeként évtizedek alatt kialakult környezeti érték méltó az alkotmányos védelemre.

A Környezet- és Természetvédő Szervezetek 24. Országos Találkozóján részt vevő szervezetek megdöbbenéssel értesültek arról a pusztításról, amelyet Kishantost körülvevő földeken a húsvétot megelőző hétvégén a még birtokba nem lépett bérlők kiszántva a már szépen fejlődő vetéseket vittek véghez.

A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ a magyar és a német kormány megállapodása alapján jött létre. Azóta ez a nonprofit szervezet egy európai szinten is egyedülálló programot valósít meg. A legszigorúbb minősítésű (BioSuisse) biovetőmag előállítása és a biogazdaság üzemeltetése mellett egy népfőiskolát is létrehoztak, ahol több száz gazdálkodót képeztek ki.
Ennek ellenére a Kishantosi Központ az államtól bérelt földjeiből egyetlen hektárt sem nyert el a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) által tavaly kiírt – több szempontból is erősen megkérdőjelezhető – pályázaton, melynek tényét elfogadhatatlannak tartjuk. Jelenleg több per is folyik az NFA ellen annak megállapítására, hogy a szervezet a jogszabályoknak megfelelően járt-e el, amikor tulajdonképpen a kishantosi biogazdaság felszámolásáról döntött.
Mindeközben az NFA írásbeli felszólítására a 2014. április 12-13-i hét végén a még birtokba nem lépett bérlők kiszántották a már szépen fejlődő vetéseket – 150 millió forintra becsült kárt okozva. Ez a barbár pusztítás – az élet elpusztítása – véleményünk szerint elfogadhatatlan!
Mindezt a véleményünket megerősíti, hogy két nappal ezelőtt, a Székesfehérváron zajlott két birtokvédelmi perben is a bíróság megerősítette, hogy jelenleg egyedül a Nemzeti Földalapkezelő (NFA) és a régi bérlő (Kishantos) között van jogviszony. Az „új nyertesek” tehát nincsenek birtokon belül, így nincs és nem is volt joguk bármit is tenni a területen. Amit tettek az nem más, mint önbíráskodás.

A Környezet- és Természetvédő Szervezetek 24. Országos Találkozója kiáll amellett, hogy a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ jelentős értéket képvisel, és felszólítja a kormányt, hogy tegyen meg mindent Kishantos fennmaradása érdekében, és elengedhetetlennek tartja, hogy biztosítsák az ott évtizedek óta folyó tevékenység folytatásához szükséges feltételeket, továbbá vonják felelősségre az április közepén végbevitt pusztítás felelőseit!

Komárom, 2014. április 26.